Próbne matury w marcu

W środę 6 marca próbna matura z biologii.
PLAN na 6 marca.pdf
W czwartek 7 marca próbna matura z fizyki.
PLAN na 7 marca.pdf
W  poniedziałek 11 marca 4H pisze maturę próbną z matematyki pp
PLAN na 11 marca.pdf
We wtorek 12 marca próbna matura z chemii, geografii, WOSu
PLAN na 12 marca.pdf
W środę 13 marca próbna matura z języka polskiego pr
PLAN na 13 marca.pdf
W czwartek 14 marca próbna matura z historii
PLAN na 14 marca.pdf
W piątek 15 marca matura próbna z języka angielskiego pr
PLAN na 15 marca.pdf

GRAFIK próbnych matur, zaplanowanych na marzec:
4 marca (poniedziałek); 8.15 – 12.15; język polski poziom podstawowy
6 marca (środa); 8.30 – 11.30; biologia
7 marca (czwartek); 11.00 – 14.00; fizyka
11 marca (poniedziałek); matematyka pp 4H
12 marca (wtorek); 12.00 – 15.00; chemia, geografia, WOS
13 marca (środa); 8.15 – 11.45; język polski poziom rozszerzony
14 marca (czwartek); 8.30 – 11.30; historia
15 marca (piątek); 9.00 – 11.30; język angielski poziom rozszerzony
27 marca (środa); 9.00 – 12.00; matematyka poziom rozszerzony