Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej  World Thinking Day  – święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. Dziś również w Czackim.
Pozdrawiamy harcerzy.
Zapraszamy do wnęki, tam plansza tematyczna odnosząca się do tego święta.

 

Z historii Szkoły:
1910
Zorganizowanie przez Edmunda Nebla drużyny harcerskiej, która była pierwszą drużyną w Kongresówce.
Poniżej artykuł o najstarszej drużynie z “Promienia Szkolnego” 1976 – w 100-lecie szkoły