“Stowarzyszenie Umarłych Poetów” w Starej Prochowni

Dzisiaj, 13 lutego klas 4P wystawia swoją festiwalową sztukę “Stowarzyszenie Umarłych Poetów” w Starej Prochowni.
10 biletów czeka jeszcze na chętnych, kontakt – Karina Skowrońska z 4P