UWAGA! Ostateczne deklaracje maturalne do 7 lutego

Drodzy Maturzyści, Szanowni Absolwenci!

Przypominamy! Ostateczny termin składania deklaracji upływa z dniem 7 lutego 2024 r. 
Deklaracje przyjmuje sekretarz Szkoły p. Ewa Bedyńska  (parter, sekretariat II) poniedziałek – piątek w godz. 8:00-12:00.
Wszystkie osoby, które złożyły deklarację maturalną wstępną, mogą wprowadzić zmiany w deklaracji do 7 lutego 2024 r., jednak prosimy nie czekać z dokonaniem zmian do ostatniego dnia. Zmian należy dokonać osobiście w szkole.
Jeśli bez zmian, deklaracja wstępna staje się ostateczną.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

Absolwentom przypominamy o wprowadzeniu przez CKE odpłatności za maturę.