Kondolencje

Panu Profesorowi Piotrowi Głogowskiemu, w imieniu całej społeczności Czackiego, przekazujemy wyrazy głebokiego żalu i składamy szczere kondolencje z powodu śmierci Mamy. Żadne słowa nie ukoją bólu.  Kierujemy nasze myśli ku wszystkim, którzy dzielą teraz ten ból z Tobą.
Piotrze,
wyrazy współczucia od nas wszystkich dla Ciebie i całej rodziny.
Przyjaciele z Czackiego