Olimpiady COPTIOSH – kalendarz

Etapy szkole: godz.9:00-9:40

3 stycznia – Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (zapraszamy do biblioteki)
5 stycznia – Olimpiada Wiedzy Historycznej (zapraszamy do biblioteki)
8 stycznia – Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka (zapraszamy do biblioteki)
9 stycznia – Olimpiada Wiedzy o III RP (zapraszamy do biblioteki)
11 stycznia – Olimpiada Wiedzy o UE (zapraszamy do biblioteki)

Natalio Poniewierka