Lekcja muzealna

8 grudnia Klasa 2F po piątej lekcji wychodzi pod opieką p. prof. Karoliny Szymczak i p. prof. Krzysztofa Michalskiego do Łazienek Królewskich na lekcję muzealną o klasycyzmie. Uczniowie nie wracają do Szkoły.
2F na tropie klasycyzmu. Dzięki warsztatom i pracy w grupach uczniowie przenieśli się w czasy stanisławowskie. W podróży do XVIII w. towarzyszył nam p. prof. K. Michalski.”

Karolina Szymczak