Uroczystość 85 rocznicy odsłonięcia pomnika „Ku uczczeniu nauczycielstwa polskiego”.

14 listopada po trzeciej lekcji poczet sztandarowy wychodzi pod opieką p. prof. Piotra Sambierskiego na uroczystość z okazji 85 rocznicy odsłonięcia pomnika „Ku uczczeniu nauczycielstwa polskiego”.