Etapy szkolne Olimpiada Języka Francuskiego i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

8 listopada
O godz. 10.00 w sali nr 3 rozpocznie się I etap Olimpiady Języka Francuskiego (trwa 180 minut). Opieka: p. prof. Grażyna Gruza.
O godz. 13.00 w sali nr 21 rozpocznie się I etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (trwa 120 minut). Opieka: p. prof. Piotr Dombrowski.