Spotkania z rodzicami 9 listopada

9 listopada 2023, godz. 17:30 odbędą się spotkania Wychowawców z Rodzicami/Opiekunami  uczniów wszystkich klas  (oprócz 2F i 2M)!– informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły. 

UWAGA! Przed, w trakcie i po zebraniach z rodzicami odbędzie się kiermasz ciast. Zbiórka jest organizowana przez szkolną drużynę robotyczną, aby spełnić marzenia i wyjechać na międzynarodowy konkurs do Turcji. Wszystkich rodziców i całe grono pedagogiczne zachęcamy do zakupu (gotówka).

Serdecznie zapraszamy

Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej o godz. 16:00 w sali nr 1