Wyniki wyborów

W dniu 26 października 2023 roku zostały przeprowadzone wybory.
Uprawnionych do głosowania było 593. W głosowaniu wzięło udział 498 uczniów, co stanowi frekwencję na poziomie 83,98%.
Głosów nieważnych w wyborach na Konsulów było 15, co stanowi 3% oddanych głosów.
Głosów  nieważnych w wyborach na Rzecznika Praw Ucznia było 23, co stanowi 4,6% oddanych głosów.

W wyborach na Konsulów głosowano na następujące komitety:
ALINA I ASIA (liczba oddanych głosów: 68, co stanowi 13.65% oddanych głosów)
CZACKI OKi (liczba oddanych głosów: 123, co stanowi 24.7% oddanych głosów)
KOLEJARZ (liczba oddanych głosów: 116, co stanowi 23.29% oddanych głosów)
WIERYK 2023 (liczba oddanych głosów: 176, co stanowi 35.34% oddanych głosów)

W wyniku głosowania, Konsulami zostali Wiera Szczerba oraz Eryk Bednarczuk z komitetu WIERYK 2023.

W wyborach na Rzecznika Praw Ucznia głosowano na następujących kandydatów:
prof. Marcin BIELIŃSKI (liczba oddanych głosów: 96, co stanowi 19.27% oddanych głosów)
prof. Dorota SZYMANOWSKA-LUBER  (liczba oddanych głosów: 82, co stanowi 16.47% oddanych głosów)
prof. Natalia PONIEWIERKA (liczba oddanych głosów: 138, co stanowi 27.7% oddanych głosów)
prof. Jakub STYLIŃSKI  (liczba oddanych głosów 159, co stanowi 31.93% oddanych głosów)

W wyniku glosowania Rzecznikiem Praw Ucznia został Prof. Jakub Styliński

Życzymy im wszystkiego dobrego w pełnieniu przez nich funkcji i serdecznie dziękujemy wszystkim komitetom za udział w kampanii wyborczej.

Oliwia i Maurycy – ex-konsulowie