Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej i/lub Olimpiada Przedsiębiorczości

Uczniowie zainteresowani udziałem w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej i/lub Olimpiadzie Przedsiębiorczości mogą jeszcze tylko dzisiaj, tj. w środę, 25.10.2023r. przesłać do mnie przez e-dziennik uzupełnioną na właściwym formularzu pisemną zgodę na udział w wybranej olimpiadzie:

Nie przekazanie prawidłowo wypełnionej i podpisanej zgody we wskazanym terminie oznacza brak zgłoszenia do olimpiady!

Piotr Głogowski