Załoga Pogorii melduje się w kraju

Załoga Pogorii melduje się w kraju 😉 dotarliśmy zmęczeni, ale bogatsi o wachlarz doświadczeń. Morze, słońce, trudy rejsu i satysfakcja z pokonywania słabości zostaną w pamięci. Dziękuję wszystkim dzielnym żeglarzom, zwłaszcza „starszym wachty” za waszą pracę i wkład w dobrą, koleżeńską atmosferę na pokładzie. Jednocześnie gratuluję naszemu absolwentowi Igorowi Barei udanego debiutu oficerskiego oraz składam wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc nieocenionej kadrze nauczycielskiej w osobach prof. Leny Kaliszewskiej i prof. Piotra Starzyńskiego.
Italia pożegnała nas słońcem 😉
prof. Krzysztof Michalski