Olimpiada Języka Angielskiego. BARDZO WAŻNE!

BARDZO WAŻNE!!!
Osoby podchodzące do Olimpiady Języka Angielskiego są zobowiązane do dostarczenia formularza RODO. Należy go pobrać ze strony olimpiady oja.wsjo.pl w zakładce Dokumenty. Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpis rodziców, pełnoletnie podpisują same. Wydrukowany, wypełniony odręcznie i podpisany dokument proszę dostarczyć mi najpóźniej do czwartku 19.10. Bez dokumentu nie zostaniecie wpuszczeni na salę egzaminacyjną.

Z pozdrowieniami,
Agnieszka Banasik