Humanistyczne zajęcia pozalekcyjne

poniedziałki 8 lekcja sala nr 12W połowie drogi do matury powtórki, praca nad pytaniami na egzamin ustny kl. 3H i zainteresowani.
poniedziałki 9 lekcja sala nr 12 –  koło humanistyczne – zainteresowani literaturą, teatrem, filmem, malarstwem.
czwartki 7 i 8 lekcja sala nr 12 – Powtórki do matury z języka polskiego 4H i zainteresowani.
piątek 1 godzina sala 12 i 2. godzina biblioteka koło olimpijskie z języka polskiego dla uczniów z klas: 2H, 3H i 4H.

Zapraszam
Iwona Kulpa-Szustak