Narodowe czytanie “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej 8 września 2023

… i czackie

Zachęcamy do odczarowania pani Elizy, która w XIX wieku dała przykład kobietom, jak być niezależnymi, silnymi i stanowić o własnym życiu. Dziś często postrzegana stereotypowo jako pozytywistyczna pisarka, niezbyt atrakcyjna, staromodna, nudna. Pamiętajmy jednak, że to właśnie ona zdecydowała się, wbrew zakazowi władz carskich, potajemnie przewieźć w bezpieczne miejsce Romualda Traugutta, przywódcę powstania styczniowego.
Powieść “Nad Niemnem” z 1888 roku, zestawiana przez krytyków z “Panem Tadeuszem”, to dzieło różnie oceniane przez czytelników, niektórzy, zauroczeni opisami nadniemeńskiej przyrody, wielokrotnie przeżywają losy Justyny Orzelskiej i Janka Bohatyrowicza, inni nie chcą pamiętać o tej lekturze, no cóż, de gustibus non est disputandum.
Zachęcam wszystkich do czytania fragmentów “Nad Niemnem” w piątek 8 września, w salach, jeśli nauczyciele wyrażą zgodę, na korytarzach, w bibliotece, na boisku szkolnym w czasie przerw.
Klasy 2H, 3H, 4H czytają “Nad Niemnem” na boisku w trakcie lekcji języka polskiego od godziny 11.00.
Zapraszamy!
Iwona Kulpa-Szustak