Próbne matury we wrześniu

Próbne matury będą pisać:
klasa 3M – matematyka pp
klasa 4H – język polski pp i pr, matematyka pp
klasa 4M – fizyka
klasa 4S – geografia, historia, WOS

Dokładny harmonogram w porozumieniu z nauczycielemi.