Uwaga! Rekrutacja!

UWAGA! II etap dla kandydatów zamyka się 12 lipca. Komisja weryfikuje do 17 lipca! Robi to kilkakrotnie, sprawdzając samą siebie w różnym składzie osobowym i nanosząc ewentualne poprawki (w tym zmiany w wynikach testów w wyniku korekty CKE).

Komisja weryfikująca pracuje 13, 14, 17 lipca w godzinach 10:00-14:00. Prosimy kandydatów o sprawdzanie w systemie na bieżąco ewentualnych zmian w punktacji. 

Ostateczna weryfikacja a tym samym ostateczna ilość punktów rekrutacyjnych jest w systemie widoczna tuż przed zamknięciem II etapu przez komisję tj. 17 lipca!