UWAGA KANDYDACI!

  • II ETAP REKRUTACJI (od 23 czerwca 2023 r. w godz. 8.00 do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00).
    Elektroniczny system rekrutacji 
    Składanie kopii dokumentów osobiście w szkole (wycofanie osobiście w szkole/ewentualne zmiany we wnioskach).
    W przypadku skrótowych i niepełnych zapisów (brak roku, zajętego miejsca itp.) na świadectwie prosimy o ksero dyplomów, zaświadczeń tych osiągnięć.

UWAGA! Najważniejsze w rekrutacji jest ustawienie preferencji i liczba punktów!
System najpierw próbuje przyporządkować wszystkich do ich pierwszych preferencji, tak ustala się próg. Jeśli ktoś ma np. Czackiego w 2 preferencji i nie dostał się do szkoły ze swojej 1 preferencji, a ma więcej punków niż kandydat do Czackiego z 1 preferencji, to on wchodzi na listę zakwalifikowanych. Tak samo przy kolejnych preferencjach. Kandydat dostaje się do swojej najwyższej preferencji do której ma wystarczająco punktów!

Przypominamy wszystkim KANDYDATOM do Czackiego, że liczą się w rekrutacji tylko osiągnięcia z Wykazu i wpisane na świadectwo!
MKO – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły – 2023 r.(załącznik 1 – inne zawody; załącznik 2 – konkursy MKO). Dołączono załącznik 3 – olimpiady MEN i załącznik 4 – wykaz konkursów dla szkół i placówek artystycznych

Polecamy i zapraszamy do zapoznania się
“Poradnik – rekrutacja do Czackiego”PDF

UWAGA! KANDYDACI ze szkół niepublicznych samodzielnie wpisują do systemu oceny i osiągnięcia! Prosimy o wybieranie właściwej kategorii osiągnięcia.

UWAGA! II etap dla kandydatów zamyka się 12 lipca . Komisja weryfikuje do 17 lipca! Robi to kilkakrotnie, sprawdzając samą siebie w różnym składzie osobowym.
Ostateczna weryfikacja a tym samym ostateczna ilość punktów rekrutacyjnych jest w systemie widoczna tuż przed zamknięciem II etapu przez komisję tj. 17 lipca!

Ponieważ uznawanie osiągnięć jest najbardziej złożonym i pracochłonnym etapem, uprzejmie prosimy o dostarczanie kopii świadectwa wraz z ksero dyplomów, zaświadczeń osiągnięć wymienionych na świadectwie od 23 czerwca i doniesienie kopii zaświadczeń o wynikach testów po ich otrzymaniu czyli od 6 lipca. Wszystko razem (wszystkie kopie poświadczone za zgodność) muszą dotrzeć do komisji do 12 lipca do godz. 15:00.