Wyjście do Instytutu Paleobiologii PAN

19 czerwca 12 uczniów z klasy 2P bierze udział w warsztatach w Instytucie Paleobiologii PAN. Pierwsza grupa wychodzi pod opieką p. prof. Krzysztofa Michalskiego po pierwszej lekcji i wraca na piątą lekcję; druga grupa wychodzi z p. prof. Joanną Pawłowską po czwartej lekcji i wraca na siódmą lekcję.