UWAGA KANDYDACI!

  • I ETAP REKRUTACJI (od 15 maja 2023 r. od godz. 8.00 do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00).
    Składanie WNIOSKÓW, ewentualne zmiany we wnioskach

Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa  WNIOSEK.
Można go złożyć w Systemie w formie wniosku elektronicznego (TYLKO profilem zaufanym) lub papierowego. W przypadku wniosku papierowego, kandydat drukuje go z SYSTEMU. Po złożeniu podpisu/podpisów trzeba go złożyć osobiście w Szkole.

Każda zmiana preferencji/szkół we wniosku wymaga jego wycofania z systemu (TYLKO osobiście w szkole i TYLKO rodzice/opiekunowie), a potem po zmianach ponownego złożenia w szkole pierwszego wyboru!