Spotkania z Rodzicami/Opiekunami 25 maja

Korekta! Korespondencja w sprawie spotkania z rodzicami w librusie! Dotyczy spotkań z wychowawcami i nauczycielami uczącymi!

25 maja 2023, godz. 17:30 odbędą się spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów  klas I-III (po ustaleniu z wychowawcami, informacja na librusie!) – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń, informacji o nieklasyfikowaniu.

Serdecznie zapraszamy

Wg naszej informacji nie mają spotkania klasy 1P i 1S, 2H, P, M i 3P

 Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej.