Uwaga Kandydaci!

Z kalendarza KANDYDATA
I etap rekrutacji
od 15 maja 2023 r.  (poniedziałek) od godz. 8.00do 19 czerwca 2023 r.  (piątek) do godz. 15.00 – SKŁADANIE WNIOSKÓW (W TYM ZMIANA WNIOSKÓW) O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Edukacja.um.warszawa.pl
Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową – https://youtu.be/5fIdNHacoPU
VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie –  https://youtu.be/-II5pc62VRc

Poradnik – rekrutacja do Czackiego