Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Gratulacje dla Lidii Dombrowicz z klasy 2H, która zdobyła wyróżnienie w konkursie “Pedeutologiczna Wiosna Poezji” zorganizowanym przez Zakład Pedeutologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. To nie pierwszy napisany przez Lidię i wyróżniony czy nagrodzony jej wiersz, życzymy zatem kolejnych sukcesów! Czekamy na tomik poezji, w którym będzie można przeczytać Twój utwór.

Iwona Kulpa-Szustak