XLIX Olimpiada Geograficzna

Gratuluje Erykowi Bednarczukowi z klasy 2S osiągnięcia wspaniałego wyniku podczas zawodów finałowych w części pisemnej (21.04.2023) i ustnej (23.04.2023) XLIX Olimpiady Geograficznej w Katowicach i uzyskania tytułu laureata.
Przemysław Cieślak