Warszawski Koncert Pasyjny – zaproszenie na koncert Naszego chóru

Warszawski Koncert Pasyjny Chóraków Czackiego.

Jeśli chcesz z nami zaśpiewać, pamiętaj o przećwiczeniu repertuaru. Przyjdź na próby.
Jeśli chcesz nas posłuchać, będzie nam również miło!
Koncert w niedzielę, 26.03. w południe u św. Marcina na Piwnej (z mszą o 11).

Marcin Bieliński