Uwaga Kandydaci!

Przedstawiamy informację o zaplanowanych profilach klas pierwszych na rok 2023/2024.
Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do 6 oddziałów klas pierwszych. Tylko dwa z nich, czyli 1M i 1P są kontynuacją, 1S i 1H to kontynuacja, ale ze zmianami w rozszerzeniach i dochodzą 2 nowe profile 1B i 1K.

Szczegółowe informacje  ukażą się 28 lutego 2023 na stronie w zakładce Kandydaci 

Oferta edukacyjna: informacje o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym i  przedmiotach uzupełniających

1B – profil biznesowy 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biznes i zarządzanie, matematyka
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo, europeistyka
1H – profil humanistyczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, filozofia,
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*, literatura powszechna
1K – profil klasyczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język łaciński i kultura antyczna, historia
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*, historia kultury
1M – profil matematyczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*
1P – profil przyrodniczy 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*
1S – profil społeczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, WOS
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*, elementy statystyki

*Realioznawstwo – ogół informacji geograficznych, historycznych, turystycznych, społecznych oraz kulturowych dotyczących krajów języka nauczanego (przedmiot prowadzny w danym języku obcym).

W rekrutacji do każdego oddziału brane są pod uwagę oceny z języka polskiego i matematyki oraz 
do oddziału 1B – z  geografii i historii,
do oddziału 1H  z wiedzy o społeczeństwie i historii,
do oddziału 1K – z wiedzy o społeczeństwie i historii,
do oddziału 1M – z fizyki i chemii,
do oddziału 1P – z chemii i  biologii,
do oddziału 1S – z geografii i historii.