Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego – zmiany w terminach

Po zmianie planu lekcji.
Koło maturalne z języka polskiego (dla klasy 4H i innych zainteresowanych) – czwartki 8.15 – 9.00
Koło z języka polskiego dla klasy 3M – wtorki 8.15 – 9.00
Koło z języka polskiego dla klasy 3S i 2S – piątki 14.00 – 14.45
Koło olimpijskie z języka polskiego – piątki 14.50 – 15.35, czasem i 15.35 – 16.15

Zapraszam
Iwona Słowikowska