Wyjście do Senatu

W zeszły piątek, 27 stycznia,  uczniowie klasy 1S uczestniczyli w “Gadce Senackiej”, czyli, wzorowanej na obradach Senatu, dyskusji dotyczącej ważnych tematów społecznych. Tym razem była to “Rzetelna edukacja seksualna”.
Spotkaniu przewodniczył Marszałek Senatu, pan Tomasz Grodzki, a współprowadzącą była Melissa Płocharska, zaś słowo wstępu przedstawił Michał Abramczyk, oboje z 1S.
Nasi uczniowie uważnie wysłuchali wystąpień zaproszonych specjalistów i aktywnie uczestniczyli w wymianie zdań wraz z uczniami innych szkół.

Magdalen Putz-Alvarado

“Gadka Senacka to projekt uczniowsko-nauczycielski, pod patronatem Pana profesora Tomasza Grodzkiego. W piątek odbył się panel o rzetelnej edukacji seksualnej młodzieży. Pod czujnym okiem ekspertów. Pani Katarzyny Banasiak Marszałek z Grupy Ponton Pani Antoniny Kopyt z Fundacji Sexed.pl oraz Pani dr Aleksandry Jodko z Centrum Terapii Dialog dyskutowaliśmy m.in.o potrzebach licealistów związanych z możliwością dostępu do rzetelnej edukacji oraz dlaczego sex jest dla nas tematem tabu. Brawurową mowę wygłosił Michał Abramczyk z 1S naszej szkoły, a postulaty zamykające wydarzenie m.in o zaprzeczeniu wulgryzacji przestrzeni publicznej- Malina Pawlak z 1S. Dyskusje były gorące i odważne, jednak z poszanowaniem języka parlamentarnego. Jestem bardzo dumna z zaangażowania mojej klasy w dyskusje.
Melissa Płocharska”