Spotkania z Rodzicami/Opiekunami 19 stycznia

19 stycznia 2023, godz. 17:30 odbędą się spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów wszystkich klas – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej.

UWAGA! 1M, w związku z nieobecnością wychowawcy, ma  informacje na temat zebrania w korespondencji na Librusie

Serdecznie zapraszamy

 Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej.