Spotkania z rodzicami 17 listopada

17 listopada 2022 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania Wychowawców z Rodzicami/Opiekunami  uczniów wszystkich klas – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły. 

Serdecznie zapraszamy

Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej.