Ogłoszenie wyników konkursów Dnia Języków w Czackim – 3 listopada

Uwaga korekta terminu!
Ogłoszenie wyników konkursów Dnia Języków w Czackim
(quizu językowego i konkursu na przebranie), nastąpi w w czwartek 3 listopada. 
O godzinie 10:50! zapraszamy liderów grup biorących udział w quizie i osoby fotografowane przez p. prof. Agnieszkę Banasik!

Wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg Dnia Języków w Czackim bardzo dziękujemy!
Do zobaczenia.

Zespół nauczycieli języków obcych