Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego

Koło olimpijskie – środa 7. lekcja
Koło maturalne – poniedziałek – 8. lekcja dla kl. 4H i innych chętnych
Koło języka polskiego – piątek – 2. lekcja dla kl. 3M
Koło języka polskiego – piątek – 8. lekcja dla kl. 3S i 2S i innych chętnych

Zapraszam
Iwona Słowikowska