Wyjazdy klas 12-18 września

Nieobecność klas w bieżącym tygodniu:
2M i 2P są na wycieczce do Rygi, Sztokholmu, Turku, Helsinek, Tallina i Wilna,
2H wyjazd w Bieszczady (uczniowie, którzy nie biorą udziału w wycieczce, chodzą na zajęcia z klasą 2S),
4M oraz uczniowie klas 4H, 4P i 4S odwiedzają CERN (uczniowie klasy 4H, którzy nie biorą udziału w wycieczce, chodzą na zajęcia z klasą 4S; 4P ma lekcje wg planu).