Wrześniowe spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów wszystkich klas – 8 września

Spotkania z Rodzicami/Opiekunami odbędą sie dnia 8 września 2022 r. wg harmonogramu:
oddziały pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej – godz. 17.00, potem – spotkania w klasach;
oddziały drugie (oprócz klasy 2S) i trzecie – spotkania w klasach o godz. 17.00;
oddziały czwarte – spotkania w klasach o godz. 17.00, godz. 18.00 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

UWAGA! Zebranie dla Rodziców uczniów klasy 2S – wyjątkowo 1 września godz. 17.30

Serdecznie zapraszamy