Rekrutacja na kolejnych etapach

14 lipca (godz. 16:00), zgodnie z harmonogramem prac, Komisja rekrutacyjna zakończyła ostateczną (2-3 sprawdzenia przez różne składy osobowe) weryfikację/korektę osiągnięć kandydatów w systemie elektronicznym, zamykając tym samym etap II rekrutacji.
(wiecej o II etapie)
PISMO MKO

ETAP III

20 lipca 2022 (środa) – PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Wszystkie informacje widać w SYSTEMIE elektronicznej rekrutacji – nie ma potrzeby przyjazdu do szkoły. 

Kandydat zanosi oryginały dokumentów tam, gdzie wskaże system.
Oryginały przyjmujemy od 21 lipca.

III ETAP
od 21 lipca 2022 r. (czwartekod godz. 08.00 do 27 lipca 2022 r. (środado godz. 15.00 –POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

28 lipca (czwartek) do godz 14:00 – PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Ewentualna REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA , dbywać się bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, bezpośrednio w szkołach od 1 do 3 sierpnia do godz. 15:00