Uwaga Kandydaci – II etap rekrutacji – ważne informacje o weryfikacji osiągnięć

Edukacja Warszawa. REKRUTACJA krok po kroku
System elektronicznej rekrutacji dla uczniów kończących w Polsce klasę ósmą
Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy do szkół ponadpodstawowych

Z TERMINARZA KANDYDATA! Komisja i sekretariat pracują w godz 8:00-16:00

II ETAP REKRUTACJI (24.06-13.07) Składanie kopii dokumentów i weryfikacja osiągnięć przez Komisję rekrutacyjną (ewentualne zmiany we wnioskach).
Każda zmiana preferencji/szkół we wniosku wymaga jego wycofania z systemu (TYLKO osobiście w szkole i TYLKO rodzice/opiekunowie), a potem po zmianach ponownego złożenia w szkole pierwszego wyboru

Zachęcamy Państwa do zapoznania się: REKRUTACJA do Czackiego – poradnik (pdf)

Prośba do Kandydatów i ich Rodziców/Opiekunów

Ponieważ uznawanie osiągnięć jest najbardziej złożonym i pracochłonnym etapem, uprzejmie prosimy o dostarczanie kopii świadectwa wraz z ksero dyplomów, zaświadczeń osiągnięć wymienionych na świadectwie od 24 czerwca i doniesienie/dosłanie kopii zaświadczeń o wynikach testów od 8 lipca. Wszystko razem (wszystkie kopie poświadczone za zgodność) muszą dotrzeć do komisji do 13 lipca do godz. 15:00.

Prosimy – nie czekajcie Państwo na te 3 ostatnie dni ze wszystkim, z całą wymaganą dokumentacją! Przy dużej ilości kandydatów w tym samym terminie, łatwo o błąd i niepotrzebne emocje.

Adres do korespondencji:rekrutacja@czacki.edu.pl

Przypominamy wszystkim KANDYDATOM do Czackiego – liczą się w rekrutacji tylko osiągnięcia z Wykazu (wyszukiwanie CTR+F) i wpisane na świadectwo!
Po szczegóły odsyłamy na stronę MKO:Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które liczą się w rekrutacji. ZAŁĄCZNIKI 1, 2, 3, 4

By przeprowadzić weryfikację we właściwy sposób, Komisja rekrutacyjna musi wiedzieć:
jaka jest nazwa własna osiągnięcia/konkursu, olimpiady;
jaki jest zwycięski tytuł lub zajęte miejsce;
w którym roku szkolnym
uzyskano osiągnięcia.
Wszystkie te informację powinny znaleźć się na świadectwie!
Przy niekompletnym zapisie prosimy o ksero dyplomów

UWAGA! Osobna kategoria/typ to Olimpijczycy za “200 pkt.”, czyli mający pierwszeństwo w rekrutacji. Są to jedynie laureaci i finaliści olimpiad z załącznika 4 i laureaci konkursów przedmiotowych z Załącznika 3.!!!
Pozostali laureaci i finaliści z Załącznika 3 mają przypisaną kategorię/typ 3 i są za nie przyznawane przez system z automatu punkty od 3 -10 pkt.(szczegóły w rozporządzeniu MEN)

UWAGA! W przypadku załącznika 1 i 2 (Inne zawody…) muszą to być wysokie miejsca (m. 1-3, wyjątkiem osiągnięcia z roku szkolnego 2018/2019, wtedy inny zakres miejsc, 1-10 dla tych o randze krajowej i międzynarodowej, 1-5 dla wojewódzkich i 1-3 powiatowych). W systemie jest to odpowiednio kategoria/typ 5 lub 6 lub 7. System przydziela z automatu w zależności od zakresu od 1 – 4 pkt.

Komisja rekrutacyjna weryfikuje zgodność tego co wpisane do systemu z tym co jest w dokumentach, przydziela właściwą kategorię, usuwa osiągnięcia jeśli nie ma wysokiego miejsca i/lub nie ma go w wykazach MKO i na świadectwie.