W środę 9 września – sprawdziany diagnozujące dla uczniów klas I i zdjęcia klasowe

9 września (środa)
 – uczniowie klas pierwszych piszą sprawdziany diagnozujące z języka polskiego (1., 2. lekcja)

 – we wnęce I piętra ustawiamy się do fotografii klasowych