Spotkania z rodzicami 26 maja

26 maja 2022, godz. 17:30, odbędą się spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów wszystkich klas  – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń, informacji o nieklasyfikowaniu.

Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej o godz. 15:00