Odwołanie Dnia Otwartego 10.05.2022

Dzień Otwarty dla kandydatów w formie stacjonarnej, po zmianie terminu na 10 maja 2022 r. nie odbędzie się
W związku z Zarządzeniem dotyczącym wprowadzenia na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Od 1 do 15 maja 2022 r.

więcej:
stopnie alarmowe
(…) przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni (…)