Odwołanie stacjonarnego Dnia Otwartego 26.04.2022

Dzień Otwarty dla kandydatów w formie stacjonarnejnie odbędzie się w terminie 26 kwietnia 2022 r.
W związku z Zarządzeniem dotyczącym wprowadzenia na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Od 16 do 30 kwietnia 2022 r.

więcej:
stopnie alarmowe
(…) przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni (…)