UWAGA! Ważny komunikat

W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022r., w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz w nawiązaniu do rekomendacji Wojewody Mazowieckiego, wprowadzony zostaje zakaz wstępu do szkoły osób postronnych do 30 kwietnia 2022r.
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW
Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie i pracownicy Szkoły.
Z nauczycielami prosimy kontaktować się przez dziennik Librus lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Z Dyrekcją szkoły i sekretariatem należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.
Numery telefonów do sekretariatu: 22 825 13 14; 22 825 64 09; 22 825 01 72
Adres e-mail: sekretariat@czacki.edu.pl;
dla kandydatów: rekrutacja@czacki.edu.pl