Spotkania z rodzicami 7 kwietnia – informacje uzupełniające!

7 kwietnia 2022, godz. 17:30, odbędą się spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów wszystkich klas  –  informacja o wynikach przeglądów, wnioski, sprawy bieżące.

Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej.

UWAGA! Korekta!
Zebrania z rodzicami uczniów klas 3M, 3E i 3S odbedą się w innym terminie!
3M – termin spotkania przeniesiony na 11 kwietnia, godz. 17:00

3E , 3S – nowy termin zostanie ustalony i podany Rodzicom przez librusa