Próbna matura z informatyki – (diagnoza OKE)

Od godz. 9.00 do 11.00 uczniowie, którzy zadeklarowali przedmiot, będą pisać próbną maturę z informatyki (diagnoza OKE). Zapraszamy do sali nr 4.