UWAGA KANDYDACI!

Z TERMINARZA KANDYDATA!

Edukacja Warszawa. REKRUTACJA krok po kroku
REKRUTACJA do Czackiego – poradnik (pdf)

Przypominamy KANDYDATOM, że mają możliwość wyboru szkół i profili w nieograniczonej liczbie. Jeśli punktacja nie wystarczy w rekrutacji do szkoły pierwszego wyboru, spadają do drugiej preferencji, jeśli tam też nie wystarczy punków, to spadają do trzeciej itd. 
Najważniejsze jest więc właściwe ustawienie preferencji, od szkoły którą najbardziej się chce i tych w następnej kolejności.
UWAGA! Co roku progi kształtują się na innym poziomie i zależą od osiągnięć KANDYDATÓW,  którzy rekrutują się na dany rok szkolny oraz obowiązujących w danym roku zasad rekrutacji

I ETAP rekrutacji
od 16 maja 2022 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 SKŁADANIE WNIOSKÓW (W TYM ZMIANA WNIOSKÓW) O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.

Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) wniosek. Można go złożyć w Systemie w formie wniosku elektronicznego (TYLKO profilem zaufanym) lub papierowego. W przypadku wniosku papierowego, kandydat drukuje go z Systemu. Po złożeniu podpisu/podpisów można go zeskanować i przesłać na adres: rekrutacja@czacki.edu.pl (w tytule maila nazwa “wniosek” i imię. nazwisko kandydata). Można go też złożyć osobiście w Szkole.

UWAGA! Do WNIOSKU należy dołączyć wymagane oświadczenia i orzeczenia (wg określonych wzorów), jeśli kandydat zaznacza, że spełniania określone warunki i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do zapoznania się z materiałami dla kandydatów, publikowanymi na naszej stronie. Samorząd przygotował dla Państwa oprowadzanie w formie nagrania wideo. Jest też wersja tekstowa odpowiedzi. Zapraszamy do zakładki Dzień Otwarty 2022
Warto też obejrzeć i wysłuchać rejestracji takiego spaceru po Szkole w ramach Dnia Otwartego online 2021! FILMIK na FB

Adres do korespondencji: rekrutacja@czacki.edu.pl