Próbna matura z matematyki (diagnoza OKE)

 18 marca, uczniowie klasy 3e i kilka osób z klasy 3c będą pisać próbną maturę z matematyki (diagnoza OKE). Będzie przeprowadzona w godzinach 11.00 – 12.30 w sali gimnastycznej.