MATURA od roku 2023. Aneksy ze zmianami MATURA 2023 i 2024

Informujemy, że na stronach CKE i OKE zostały udostępnione materiały dotyczące egzaminu maturalnego od roku 2023 i aneksy ze zmianami, które dotyczą matur 2023 i 2024 (w związku z pandemią).
Poniżej zamieszczamy linki do tych materiałów:
✅najważniejsze zmiany: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf
aneksy do informatorów: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/
✅arkusze pokazowe zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz aneksami do Informatorów: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022
✅materiały dodatkowe: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/