Rekolekcje 9-11 marca


wyjście po 1. lekcji,

powrót na 5. lekcję

Uczniowie, którzy biorą w nich udział, wychodzą ze Szkoły pod opieką p. Renaty Werpachowskiej po pierwszej lekcji (pozostali mają w tym czasie lekcje według planu).
Powrót jest przewidziany na 5 lekcję.

 


Grupa uczniów z klas trzecich, nieuczestnicząca w rekolekcjach,  9 marca o godz. 10.00 pod opieka p. Doroty Kalenik idzie do Nowego Teatru na warsztaty w ramach projektu „Hej Stary_a! Generator Nowej Starości”. Uczniowie wracają do Szkoły na 6 lekcję. Pamiętajcie o zgodach rodziców.