PODZIĘKOWANIA

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów klas 2S, 3S i 3c XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego pragnę serdecznie podziękować Pani dr Barbarze Jaczewskiej za przeprowadzenie dzisiejszego (17 lutego 2022) wykładu pt. “Charakterystyka migracji międzynarodowych z Polski i do Polski”.
Wykład został zorganizowany w ramach współpracy XXVII LO z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW
Przemysław Cieślak