Ostateczne deklaracje maturalne – 7 lutego

Przypominamy! Deklaracje maturalne do dziś!
Ewentualne poprawki w deklaracjach wstępnych i składanie deklaracji ostatecznych, również przez chcących poprawiać maturę absolwentów, możecie złożyć osobiście w sekretariacie II jeszcze tylko dziś. tj. 7 lutego.
Sekretariat II czynny do godz. 12:00.